Porovnanie strešnej tepelnej izolácie rodinného domu - Domovik

Porovnanie strešnej tepelnej izolácie rodinného domu

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Porovnanie strešnej tepelnej izolácie rodinného domu

Predtým, ako začneme s porovnávaním, je dobré stanoviť si podmienky, z ktorých vychádzame, a čo vlastne budeme porovnávať.

V našom príklade sa budeme venovať  rodinnému domu, ktorého strechu tvorí krov zo surového reziva alebo väzník. Ak teda máte dom napr. so železobetónovou doskou, tento článok nebude pre vás vhodný.

porovnanie izolácie strechy

Najprv je dobré stanoviť si parametre, ktoré budeme porovnávať, a čo v praxi znamenajú:

1. tepelná ochrana budovy – vyjadrujú ju lambda a merná tepelná kapacita:

A) lambda je číslica označená gréckym písmenom λ , ktorá nám hovorí o tom, ako dobre daný materiál izoluje, resp. koľko tepla sa prepustí daným materiálom. V praxi to znamená, že čím je toto číslo nižšie, tím lepšie daný materiál izoluje.

B) merná tepelná kapacita prepočítaná na 1 m³ izolácie (tzn. Joul/1 m³) je veličina, od ktorej vieme odvodiť, ako rýchlo bude daný materiál reagovať na vonkajšie zmeny teplôt (napr. ako rýchlo sa vie daná izolácia prehriať alebo koľko tepla vie do seba naakumulovať a podržať dom pri teplotných špičkách v zime alebo v lete). V praxi platí opäť čím viac, tím lepšie.

*Poznámka autora: pre jednoduchosť čítania a lepšie pochopenie je tento článok napísaný veľmi jednoducho a stručne, v praxi však máme aj ďalšie veličiny (ako je napríklad fázový posun a relaxačná doba stavby), ktoré nám hovoria viac o tom, ako daný rodinný dom bude reagovať na teplo a chlad.  Tak isto máme stanovené a odsledované aj hodnoty týchto veličín, ktoré je nutné dosahovať.

2. životnosť krovu a izolácie - v druhom bode tohto článku sa povenujeme životnosti materiálov a krovu

strešná krytina - porovnanie strešnej tepelnej izolácie

1. Tepelná ochrana budovy

Budeme porovnávať tieto najčastejšie používané materiály:

  • • vata/vlna (sklenená, minerálna, ovčia vlna, konopná vlna atď. - porovnávané parametre sú veľmi podobné),
  • • EPS,
  • • fúkané drevovlákno,
  • • fúkaná celulóza,
  • • striekaná PUR pena.
strešná tepelná izolácia

Z pohľadu tepelnej ochrany tieto materiály vyzerajú nasledovne:

  • vata (jej lambda je 0,031 - 0,038 v závislosti od druhu a hustoty, merná tepelná kapacita cca 14 000j/m³),
  • EPS (lambda 0,03 - 0,04 v závislosti od druhu a merná tepelná kapacita je cca 19 000 J/m³),
  • fúkané drevovlákno (lambda 0,035 - 0,04 v závislosti od hustoty, merná tepelná kapacita pri hustote 45 kg/m³ je cca 100 000j/m³),
  • fúkaná celulóza (lambda 0,035-0,04 v závislosti na hustote, merná tepelná kapacita pri hustote 45kg/m³ je 85 000 J/m³),
  • striekaná PUR pena (lambda 0,02-0,04 v závislosti od druhu, merná tepelná kapacita od 10 000 J/m³ - 50 000J/m³).

 

*poznámka: 

Pri tejto položke by som sa na chvíľu ešte zastavil a vysvetlil, prečo je rozptyl taký veľký. Keďže striekaná izolácia sa vyrába priamo na stavbe, väčšinou ani sám majster nevie, akú konkrétne vo výsledku nastrieka. Na stránkach výrobcovia uvádzajú väčšinou množstvo klamlivých informácii - keďže pena sa dá nastriekať tzv. mäkká a tak isto aj tzv. tvrdá. Obe majú úplne odlišné vlastnosti na základe prímesí, ktoré na stavbe do daného stroja pridajú. Vo väčšine prípadov sa strieka mäkká pena, ktorá má tie najnižšie vlastnosti, avšak aj jej cena je najnižšia. Je to približne okolo 60 €/m³. V teoretickej rovine je však možné vyrobiť aj tvrdú penu, ktorej vlastnosťami sa radi pýšia výrobcovia na svojich stránkach (v realite ju však nestriekajú, keďže jej cena by bola niekde na úrovni 600 €/m³).

Zdroj: technické listy materiálov a ISOVER Fragment

porovnanie strešnej izolácie

Na základe posúdenia týchto 2 vstupných parametrov pragmaticky vychádzaju z pohľadu tepelného odporu všetky materiály +/- rovnako avšak z pohľadu mernej tepelnej kapacity ako najvhodnejšie riešenie je fúkané drevovlákno, ktoré je najlepšou voľbou práve vďaka svojej najvyššej tepelnej kapacite (hneď nasledované fúkanou celulózou).

Pri týchto konštrukciách je však vhodné zvážiť aj ich nasiakavosť a paropriepustnosť (keďže oba materiály sú nasiakavé a majú vysokú parupriepustnosť blížiacu sa μ = 1).  Tieto materiály sú teda vhodné do takých konštrukcií a rodinných domov, v ktorých funguje riadené vetranie - v ktorých krov je odvetrávaný a je tam správne a dokonale zhotovená parozábrana. O tom, ako sa má správne zhotoviť parozábrana, rozprávam aj vo videu o najčastejších chybách pri stavbe rodinného domu, ktorých odstránenie je absolútne jednoduché a ktoré nájdete TU.

stavba rodinného domu

2. Životnosť krovu a izolácie

            Životnosť krovu a izolácie závisí najmä od toho, ako dokonale sa nám podarí zabrániť vniknutiu vlhkosti do týchto častí. Dôležitým faktorom životnosti je aj navrhnutie správnej hrúbky izolácie k danému rodinnému domu a vstupné podmienky. Z toho vyplýva, že je dôležité, aby bol návrh vytvorený človekom, ktorý rozumie difúziám a teplotechnike. Rovnako vysokú dôležitosť má aj následné odborné prevedenie.

 Táto životnosť môže v zlom prípade trvať 8 až 10 rokov, v tom dobrom prípade aj 200 rokov.

Pri navrhovaní a výstavbe vášho pasívneho domu myslíme na všetko. Tak, aby výsledkom bolo bývanie v nízkoenergetickom domčeku s dlhou životnosťou a celoročnou tepelnou pohodou bez použitia zložitých a zbytočne drahých technológií.

 

MÁTE OTÁZKY? Dohodnite si s nami osobné stretnutie:

Aký je súčet 9 a 2?

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre 4-YOU.sk s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.
Stiahnite si katalóg Top 20 pasívnych rodinných domov