Stavebné povolenia | Domovik - Pasívny dom na mieru - Domovik

STAVEBNÉ POVOLENIA

ČO VŠETKO ZAHŔŇA NAŠA SLUŽBA

Čo zahŕňa služba:

  • komunikácia s obcou o plánovanom zámere výstavby rodinného domu a vyjadrenie sa obce k plánovanému zámeru
  • vyjadrenia od všetkých inštitúcií potrebných k vydaniu stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia
  • vyňatie pozemku z pôdohospodárskeho fondu
  • podanie kompletnej žiadosti o stavebné povolenie spolu aj so všetkými prílohami
  • následná komunikácia s úradmi a dotiahnutie do úspešného konca
  • všetky poplatky spojené s vydaním stavebného povolenia, okrem poplatku za vyňatie pôdy z pôdneho fondu sú hradené nami

Čo nezahŕňa:

  • prípadný poplatok za vyňatie pôdy z pôdneho fondu ( aký a či poplatok bude závisí od bonity pôdy v objekte)
  • projekt (v prípade potreby vieme zabezpečiť)
  • stavebný dozor ( v prípade potreby vieme zabezpečiť)
  • projektová dokumentácia na cestu a samostatné stavebné konanie spojené s cestou ( v prípade ak k pozemku nevedie zatiaľ skolaudovaná cesta)
Stavebné povolenie k stavbe rodinného domu

Presnú cenu vám vieme stanoviť po zaslaní parcely a projektovej dokumentácie

Poprípade po odkomunikovaní o akú stavbu by sa jednalo
Čas potrebný na vybavenie povolenia:
Orientačný čas vybavenie stavebného povolenia na stavbu rodinného domu v prípade zlúčených konaní (stavebné + územné) je 3-4 mesiace, v prípade oddelených konaní alebo ak by sa jednalo o nie jednoduchú stavbu je 6 mesiacov.
 
Chcete sa dozvedieť viac o priebehu stavebného povolenia? 

Zaujímala by Vás cenová ponuka od nás na vybavenie vášho rodinného domu?

 

 

CHCETE VEDIEŤ VIAC O STAVBE PASÍVNYCH RODINNÝCH DOMOV?

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku

© 2024 Všetky práva vyhradené pre 4-YOU.sk s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.
Stiahnite si katalóg Top 20 pasívnych rodinných domov